Onze mensen


Juridisch adviseur

Profiel Dries Lawrence

Dries Lawrence werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht. Binnen het privacyteam houdt Dries zich bezig met de beantwoording van complexe privacyvraagstukken en geeft hij regelmatig trainingen en presentaties over dit onderwerp. Dries heeft zich gespecialiseerd in de grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens en is Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E).

In het kader van de AVG heeft Dries verschillende (middel)grote partijen bijgestaan om zich gedegen voor te bereiden op de komst van de nieuwe privacywetgeving. Op dit moment bestaat zijn dagelijkse praktijk uit geven van advies om opvolging te geven aan de AVG en is hij voor diverse organisaties aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming, waarbij hij ook geregeld optreedt als contractonderhandelaar.


< Terug naar onze mensen