PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING ICTRECHT DETACHERING


> BENT U OP ZOEK NAAR ADVIES OVER COOKIES?

> BENT U OP ZOEK NAAR ADVIES OVER PRIVACYVERKLARINGEN?

 


 

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 05-09-2018.

 


 

Beste bezoeker,

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen ICTRecht Detachering in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgeving.

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

ICTRecht Detachering B.V.
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam
020 663 1941
detachering@ictrecht.nl
KVK: 68038682
BTW: NL857275811B01

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten

Persoonsgegevens van contactpersonen van onze relaties worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties. Hiervoor kunnen wij de onderstaande gegevens van u verwerken:

 • naam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • functie;
 • eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie;
 • persoonlijke informatie die u uit eigen beweging aan ons verstrekt.

Bewaartermijn
Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.


Solliciteren
U kunt bij ons solliciteren, zowel via onze website, als door ons een brief te sturen. Via onze website kunt u direct reageren op een specifieke vacature. Als u bij ons solliciteert, kunnen wij de onderstaande gegevens van u verwerken:

 • naam;
 • postcode;
 • adres;
 • woonplaats;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • opleiding;
 • curriculum vitae;
 • motivatiebrief;
 • cijferlijst;
 • diploma;
 • referenties;
 • persoonlijke informatie die u uit eigen beweging aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag uitvoering overeenkomst.

Screening
Een Google- en socialmediaonderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure om de integriteit, betrouwbaarheid en representativiteit van (toekomstig) personeel te waarborgen. Daarnaast kan deelname aan een assessment worden gevraagd. Wij verwerken deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van ICTRecht.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doelstelling. Nadat de sollicitatieprocedure is afgerond en u niet in dienst zal treden bij ICTRecht Detachering, bewaren wij uw gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. 


Contactformulier

Via onze website kunt u een contactformulier invullen of ons een e-mail toesturen, voor vragen of verzoeken. Wij kunnen hiervoor de onderstaande gegevens van u verwerken:

 • e-mailadres;
 • eventuele persoonsgegevens die u ons toestuurt in het contactformulier.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag uitvoering overeenkomst.

Bewaartermijn
Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.


Cookies
Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn. 


Social media buttons
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Deze knoppen worden alleen actief met uw uitdrukkelijke toestemming.

Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Wij hebben daar geen controle over en zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens kunnen aan partijen worden verstrekt waaraan ICTRecht Detachering bepaalde werkzaamheden heeft uitbesteed, zoals de leverancier van onze website en sollicitatiesoftware. ICTRecht Detachering hanteert een strenge procedure zodat enkel zorgvuldig geselecteerde partijen met uw gegevens in aanraking kunnen komen. Met deze partijen maken wij strikte afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens. In geen geval mogen deze partijen uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ICTRecht Detachering hen heeft aangewezen.

Daarnaast kan ICTRecht Detachering uw gegevens delen binnen de ICTRecht groep, bestaande uit ICTRecht Detachering B.V, ICTRecht B.V, Juriblox B.V en Legal ICT, voor interne administratieve doeleinden. 

Verder zal ICTRecht Detachering de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is ICTRecht Detachering wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw computer. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als u dit belangrijk vindt.

Soorten cookies:
Op onze website worden de volgende functionele en analytische cookies gebruikt:

Dienst

Soort/doel

Naam

Geplaatst door

Google Analytics

Analytisch

_utm.gif
_utma

_utmb

_utmc
_utmt

_utmz

Deze website

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij verboden deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere diensten in te zetten. Daarnaast laten wij Google niet uw volledige IP-adres verwerken.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

UW RECHTEN
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • u kunt een verzoek indienen tot correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • u kunt een overzicht, in een gestructureerd en gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken en u heeft het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens;
 • u kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens, indien wij uw gegevens verwerken op basis van een eigen gerechtvaardigd belang of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang;
 • u kunt een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens;
 • u kunt uw toestemming voor een verwerking intrekken. 

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen via de contactgegevens die bovenaan deze verklaring zijn vermeld. Het is belangrijk dat wij kunnen vaststellen wie u bent, om te voorkomen dat gegevens van een verkeerde persoon worden aangepast of verwijderd. Afhankelijk van uw verzoek kunnen wij om aanvullende gegevens vragen, om zeker te zijn dat niet iemand anders uit uw naam een verzoek bij ons indient.

KLACHTEN - AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

ICTRecht Detachering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.